Czytaj więcej"/> Drukuj
Grupa Planowania Nuklearnego (ang. The Nuclear Planning Group - DPC) jest organem decyzyjnym NATO w kwestiach związanych z bronią jądrową. Zasiadają w niej reprezentanci wszystkich państw członkowskich NATO, poza Francją - również tych, które nie posiadają broni jądrowej. Działaniami Grupy kieruje Sekretarz Generalny NATO. Działa ona równolegle do Rady Północnoatlantyckiej (NAC) oraz Komitetu Planowania Obronnego (DPC). Zajmuje się wszelkimi kwestiami, związanymi z bronią jądrową - m.in. jej zastosowaniem, przechowywaniem, obroną przed nią, oraz systemami informacyjnymi i komunikacyjnymi. W zakresie kompetencji Grupy Planowania Nuklearnego leżą także kwestie związane z powstrzymaniem proliferacji broni jądrowej, oraz kontrolą bieżących arsenałów jądrowych. Rada spotyka się raz w tygodniu, oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 17:54:33