Czytaj więcej"/> Drukuj
Wyrażenie gruba kreska (a właściwie gruba linia) zostało użyte po raz pierwszy przez premiera Tadeusza Mazowieckiego w sejmowym exposé w 1989 r. Powiedział on:
"Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma ona jednak wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania".
Od tego czasu stało się ono znany sloganem politycznym.
Tadeusz Mazowiecki był Prezesem Rady Ministrów PRL zatem gruba kreska miała oznaczać odcięcie się "niekomunistycznego premiera" od komunistycznej ciągłości władzy. W późniejszym czasie, słowa te, w mniej czy bardziej świadomy sposób zostały przekręcone w mediach, a w świadomości społecznej istnieje obecnie termin gruba kreska określający pobłażliwość i bezkarność dla byłych działaczy politycznych PRL i podległych im służb bezpieczeństwa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 07:15:46