Czytaj więcej"/> Drukuj
Gromada to nazwa niefortunnie stosowana w języku polskim na określenie dwóch różnych rangą jednostek systematycznych .
Gromada (w znaczeniu "classis") to jedna z jednostek systematyczno-taksonomicznych. Wszystkie rośliny i zwierzęta należą do zespołu organizmów, których jeden jest częścią innego. W tym systemie, rośliny i zwierzęta zgrupowano na zasadzie pokrewieństwa i rozwoju filogenetycznego. Od czasów jego twórcy (Karol Linneusz) system ten był już wielokrotnie korygowany. W omawianej systematyce używa się też jednostek pośrednich jak: podgromada, nadrząd, podrząd, nadrodzina, podrodzina itp.
Za podstawową jednostkę taksonomiczną uznaje się gatunek ("species"), spokrewnione gatunki łączy się w rodzaje ("genus"), spokrewnione rodzaje w rzędy ("ordo"), a rzędy w gromady ("classis").
Niestety w polskiej systematyce botanicznej mianem "gromady" określa się kategorię "divisio", będącą odpowiednikiem typu ("phylum") w świecie zwierząt. Na szczęście ostatnio zaczęto dopuszczać też stosowanie określenia "typ" dla wszystkich organizmów. Tym niemniej korzystając ze starszej literatury należy pamiętać, że polska "gromada" w świecie roślin nie odpowiada rangą "gromadzie" w świecie zwierząt.
RÓŻNICE W NOMENKLATURZE BOTANICZNEJ I ZOOLOGICZNEJ

   
Różnica Nomenklatura botaniczna Nomenklatura zoologiczna

Nazwy jednostek systematycznych

odpowiadających sobie rangą

gromada (''divisio'')

klasa_(biologia)|klasa
(''classis'')

typ_(biologia)|typ
(''phyllum'')

gromada (''classis'')


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 21:30:58