Czytaj więcej"/> Drukuj
Grodno - miasto na Białorusi, nad Niemnem, w pobliżu granicy z Polską. 299 000 mieszkańców (2001).

Historia

W latach 1569-1795 miasto tworzyło, wraz z terenem Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Odbywały się tu sejmy litewskie, w tym niesławny sejm grodzieński z 1793 roku, który zatwierdził II rozbiór Polski. W Grodnie, zamieszkanym wówczas głównie przez ludność polską i żydowską, znajdowała się rezydencja królewska, z której gościny korzystał często m.in. Stanisław August Poniatowski.
W 1795 roku miasto, wraz z prawie całym Wielkim Księstwem, przeszło pod władanie Katarzyny II, stając się siedzibą guberni. W 1920 roku, na mocy traktatu ryskiego, Grodno stało się oficjalnie częścią II Rzeczpospolitej. Administracyjna i gospodarcza rola miasta uległa wówczas degradacji na korzyść sąsiedniego Białegostoku (tam przeniesiono m.in. siedzibę województwa). W 1939 roku Grodno włączono do sowieckiej Białorusi, stało się wóczas siedzibą obwodu. W latach 1941-44 miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. Nadzieje na ponowne przyłączenie Grodna do Polski spełzły na niczym, miasto stało się w 1945 roku ponownie częścią ZSRR i pozostało nią aż do rozwiązania kraju rad w 1991 roku.
Linki:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 02:50:49