Czytaj więcej"/> Drukuj
Graffiti_(malarstwo) -
Graffiti - rodzaj malarstwa polegający na szybkim zamalowywaniu dużych powierzchni - zwykle ścian domów, przejść podziemnych, wagonów kolejowych itp - najczęściej farbami akrylowymi w sprayu.

Status

Graffiti na ogół jest nielegalne; wiąże się z zajęciem cudzej przestrzeni, nieuprawnionym wkroczeniem w domenę cudzej własności. Dlatego też wciąż trwają spory na ile jest ono zjawiskiem artystycznym, na ile zaś – kryminalnym. Jego zwolennicy podkreślają, że jest to sztuka, będąca autentycznym wyrazem życia miasta, barometr jego nastrojów wolny od wszelkich pośredników czy cenzorów.
Jakkolwiek większość twórców graffiti pozostaje anonimowa, niektórzy z nich stają się sławni.

Technika

Dzieli się na malowanie z "ręki" a więc za pomocą samych farb oraz na malowaniu "z szablonów" polegającym na przykładaniu do ściany wcześniej wykonanych szablonów pokrywaniem wolnych obszarów farbą.
Graffiti uliczne wykonywane jest też czasem za pomocą innych technik - np. pędzla i wodnej farby akrylowej, naśladuje się tutaj jednak zawsze efekty uzyskiwane za pomocą "klasycznej" metody z farbami w sprayu.
Techniki graffiti są też czasami adaptowane przez "poważnych" malarzy do tworzenia "pełnoprawnych" dzieł sztuki. W tym sensie przez technikę graffiti rozumie się stosowanie farb akrylowych w spray'u oraz szablonów.

Historia

Jego początki sięgają przełomu lat 60. i 70. XX wieku, kiedy to popularne stały się tzw. "tagi", wykonane flamastrem bądź farbą imiona bądź pseudonimy młodych ludzi, pragnących oznakować miejsca, w których przebywali. Nieco wcześniej, bo już na początku lat 50. graffiti posługiwali się członkowie awangardowego ugrupowania Lettrist International (m.in. Isidore Isou, a następnie sytuacjoniści (Guy Debord, Raoul Vaneigem, Ivan Chtcheglov). Ich wkład w upowszechnianie garffiti miał znaczący wpływ na paryski Maj'68 (m.in. słynne hasła: "Nigdy nie pracuj!", "Władza w ręce wyobraźni", "Plaża na ulicach"). Upowszechnienie farb w sprayu sprawiło, że napisy stały się większe, bardziej kolorowe i łatwiejsze do zauważenia. To właśnie tego typu formy stanowią graffiti w ścisłym znaczeniu. W USA, a ostatnio również i w Polsce, szczególną popularność zdobyło sobie malowanie pociągów, stacji kolejowych i ścian metra. Graffiti ma dzisiaj także niezaprzeczalne znaczenie polityczne. Oprócz wspomnianej wyżej dwuznaczności łączącej się z legalnością tworzenia, nie można przeceniać wpływu graffiti na ruch antyglobalistyczny, kiedy to w czasie kontrszczytów ulice miast pokrywają się politycznymi hasłami.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 19:04:03