Czytaj więcej"/> Drukuj
Gród - we wczesnym średniowieczu i okresie przedśredniowiecznym (od około VII wieku) miejsce zamieszkiwania przystosowane do obrony. Grody budowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom i posiadanemu dobytkowi. Wykorzystywano naturalną budowę terenu (rzeki, wzgórza, wąwozy, itp.) oraz wznoszono umocnienia - wały, fosy, palisady, częstokoły. Na terenie wokół grodu pojawiały się podgrodzia.
Grody z jednej strony spełniały funkcję sprawowania władzy księcia (króla) na posiadanym terytorium, a także często były to obronne grody graniczne.
Pozostałości po grodach przyjmujące formy wałów ziemnych nazywa się grodziskami.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 10:37:20