Czytaj więcej"/> Drukuj
Gospodarka narodowa - całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa. Dzieli się na działy, do których zaliczamy przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel itp. Niektóre działy dzielą się na gałęzie, w skład których wchodzą różne przedsiebiorstwa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 16:02:27