Czytaj więcej"/> Drukuj
Gienrich Grigorijewicz Jagoda (Herszel Jehuda), (1891 - 1938) - wysoki funkcjonariusz policji politycznej i bezpieczeństwa. Od 1934 roku szef OGPU. Po reorganizacji organów bezpieczeństwa szef NKWD w latach 1934 - 1936.

Gienrich_Jagoda -

Urodzony w Łodzi, był synem zamożnego żydowskiego zegarmistrza, z wykształcenia był farmaceutą. W wieku 16 lat wstąpił do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Uczestniczył w obydwu rewolucjach - lutowej i październikowej. Karierę w aparacie bezpieczeństwa rozpoczął w 1920 roku wstępując do Czeka. Poczatkowo był szefem kremlowskiego laboratorium toksykologicznego i według niektórych żródeł (T. Wittlin Commissar, 1972) mógł przyczynić się do śmierć Lenina, Maksyma Gorkiego i Siergieja Kirowa, a być może także Wiaczesława Mienżyńskiego. Od 1921 roku członek kolegium (prezydium) Czeka. W 1924 roku pierwszy zastępca szefa OGPU Wiaczesława Mienżyńskiego. Od 1930 roku szef gułagu, osobiście kierował budową kanału łączącego Morze Białe z Morzem Bałtyckim. Od listopada 1931 roku do sierpnia 1933 roku kopało go blisko 300 tys. więźniów łagrów, z czego jedna trzecia zmarła w trakcie budowy. Po śmierci Mienżyńskiego w 1934 roku przejął kierownictwo nad OGPU. Po reorganizacji aparatu bezpieczeństwa w 1934 roku i transformacji OGPU w "GUGB" Główny Urząd Bezpieczeństwa Państwowego i wcielenia go w lipcu do Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych NKWD, Jagoda stanął na czele NKWD. Z rozkazu Stalina rozpoczął wielką czystkę po zabójstwie Siergieja Kirowa. W 1936 roku aresztował Lwa Kamieniewa i Grigorija Zinowiewa, powiązanych kiedyś z Lwem Trockim, następnie doprowadził do ich pokazowego procesu
We wrześniu 1936 roku Jagodę aresztowano i oskarżono o spiskowanie, szpiegostwo i zdradę. W tzw. procesie dwudziestu jeden został skazany na karę śmierci i rozstrzelany w marcu 1938 roku. Jego miejsce w NKWD zajął Nikołaj Jeżow.
Przejęta władza zupełnie zdemoralizowała Jagodę. M.in. w 1935 r. przyjął tytuł "generalnego komisarza bezpieczeństwa publicznego" (odpowiednik marszałka) oraz zaprojektował sobie biało- niebieski mundur szamerowany złotem ze złoconym kordzikiem
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 23:12:00