Czytaj więcej"/> Drukuj
Geoffrey of Monmouth, Geoffrey z Monmouth, Godfryd z Monmouth (urodzony ok. roku 1100 - zmarł ok. 1154), walijski duchowny i kronikarz piszący po łacinie, twórca dzieła Historia Regum Britanniae.
Po zakończeniu studiów na Oxfordzie był archidiakonem w Llandaff i/lub Monmouth. W roku 1152 dostąpił godności biskupiej w St. Asaph.
Geoffrey of Monmouth napisał kilka ważnych dzieł. Najprawdopodobniej pierwszym było Prophetiae Merlini (Przepowiednie Merlina), które napisał przed rokiem 1135. Cieszyło się dużą poczytnością i uznaniem. Było to pierwsze dzieło o tym sławnym czarodzieju napisane w innym języku niż bretoński.
Następne i najlepiej znane jego dzieło to Historia Regum Britanniae, czyli "Historia królów Brytanii" z roku 1136, wydana w języku angielskim w 1508. Cofnąwszy sie do początków świata, Geoffrey przedstawił swoisty mit założycielski Albionu, opisał jego pierwszych mieszkańców (olbrzymów zrodzonych ze związków Albiny i jej towarzyszek z demonami), a następnie wywiódł ród Brytów od Bruta, potomka Eneasza, przydając w ten sposób bardzo pożądanego splendoru wszystkim przyszłym pokoleniom mieszkańców wyspy (modna była wówczas koncepcja translatio studii et imperii - dziedziczenia wiedzy i władzy, a także szlachetnej natury, po starożytnych Grekach i Rzymianach). Brut miał zbudować pierwszą brytyjską cywilizację; z powodu jego trojańskiego pochodzenia Londyn bywał w średniowieczu nazywany "Nową Troją" (Troynovante).
W Historii... Geoffrey poświęcił sporo miejsca królowi Arturowi, a także wspomniał króla Lira. Oczywiście oparte na ustnych przekazach, legendach i bujnej wyobraźni Geoffrey'a dzieło nie ma większego znaczenia historycznego, wywarło jednak przemożny wpływ na literaturę angielską.
Ostatnie dzieło Geoffrey'a z Monmouth, Vita Merlini (Żywot Merlina), powstało między 1149 a 1151.

Linki zewnętrzne

Twórczość Geoffrey'a z Monmouth w Internecie
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 17:00:56