Czytaj więcej"/> Drukuj
Gen jest to wyróżniony funkcjonalnie ciąg nukleotydów w łańcuchu DNA genomu (lub RNA u niektórych wirusów).
Pojedynczy gen koduje za pośrednictwem mRNA pojedynczy łańcuch polipeptydowy lub jedną cząsteczkę RNA innego rodzaju - np. tRNA, rRNA lub inny rybozym. W skład wielu białek wchodzi więcej niż jeden łańcuch polipeptydowy - są zatem kodowane przez więcej niż jeden gen. Gen traktowany jest często jako najmniejsza jednostka dziedziczności, ale jest to pewne uproszczenie pochodzące z czasów gdy nie znano struktury DNA i mechanizmów jego replikacji, rekombinacji, transkrypcji i translacji.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 19:07:31