Czytaj więcej"/> Drukuj
Gatunek literacki - forma utworu utworu literackiego, podrzędna w stosunku rodzaju literackiego, nadrzędna zaś do odmiany gatunkowej.
Próby zdefiniowania gatunku literackiego pojawiały się już w starożytnej Grecji (Platon w "Dialogach" podzielił sztuki na opisujące rzeczywistość lub naśladujące ją, zaś Arystoteles utworzył w swej "Poetyce" zasady podziału gatunku literackiego). W czasach późniejszych w renesansie próbowano w oparciu o starożytne reguły wzbogacić listę gatunków literackich o np. romans, zaś w romantyzmie powstały gatunki mieszane, jak ballada.
Dziś brak jednej teorii gatunku literackiego, każda ze szkół metodologicznych inaczej określa jego cechy charakterystyczne. Nauka o gatunkach i rodzajach literackich to genologia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 20:21:39