Czytaj więcej"/> Drukuj
Gwardia Ludowa, GL - organizacja zbrojna PPR utworzona 6 stycznia 1942.
Gwardia Ludowa miała w założeniu prowadzić konspiracyjną walkę z hitlerowskimi Niemcami, poprzez działania partyzanckie, niszczenie transportów wroga, dezorganizację administracji. GL wykonywała również akcje odwetowe (zob. Zamach na Café Club). Dodatkowo, zajmowała się prowadzeniem wywiadu.
GL rozpoczęła swoją działalność w maju 1942 roku w okolicach Piotrkowa i Radomia. Do końca 1942 organizacja objęła całe Generalne Gubernatorstwo. Obwody Gwardii Ludowej: I - warszawski, II - lubelski, III - radomski (od 1943 r. - radomsko-kielecki), IV - krakowski, V - łódzki i VI - śląski. Dodatkowy okręg, lwowski, został w 1943 r . przekazany partyzantom radzieckim.
Naczelne dowództwo Gwardii stanowiły władze (Sekretariat) PPR. Pierwszym dowódcą GL był Bolesław Mołojec (jego szefem sztabu był Marian Spychalski w okresie styczeń-sierpień 1942), po nim Franciszek Jóźwiak w okresie sierpień 1942-grudzień 1943. Każdy członek PPR był jednocześnie gwardzistą. Struktura ogranizacyjna była ściśle związana z strukturą PPR. Najmniejszą jednostką była placówka. Działały oddziały z podziałem na jednostki polowe (partyzanckie) i jednostki garnizonowe (grupy wypadowe).
Gwardia Ludowa w połowie 1942 r. liczyła ok. 3 tys. członków, jesienią 1943 r. - ok. 6-7 tys. Walki partyzanckie wspierały atakującą Niemców Armię Czerwoną. Organem prasowym GL było pismo "Gwardzista".
W dniu 9 sierpnia 1943 roku w lesie koło Borowa (pow. Kraśnik) na tle walk wrogich sobie organizacji podziemnych oddział Narodowych Sił Zbrojnych otoczył, rozbroił, a następnie rozstrzelał oddział GL "Jana Kilińskiego" (ok. 26-28 osób). W tym okresie dochodziło także do zabójstw osób związanych z AK i NSZ dokonywane przez bojówki i oddziały GL-AL.
1 stycznia 1944 r. powstała Armia Ludowa i Gwardia Ludowa weszła w jej skład.
Główne postaci z GL to:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 09:59:35