Czytaj więcej"/> Drukuj
--217.153.233.6 00:27, 15 maj 2005 (CEST)Wilczur
Futhark -
         Znanych jest kilka runicznych alfabetów. Na Wyspach Brytyjskich

         wykorzystuje się alfabet składaj±cy się z 33 liter, na ziemiach

         niemieckich z 24, a w Islandii z zaledwie 16.

         W celach dywinacyjnych wykorzystuje się klasyczny futhark germański,

         w którym mamy 24 runy i jedn± pust±, zwan± run± Odyna lub ryn±

         wyrd. Do celów magicznych pierwsza litera futharku (fehu) przenoszona

         jest na koniec i taki alfabet nazywany jest utharkiem.


         Klasyczny futhark, dzieli się na trzy ósemki, tak zwane Atty,

         z których każda po¶wiecona jest temu bóstwu, którego imieniu

         odpowiada litera zaczynaj±ca dan± ósemkę.


         W literaturze spotyka się jednak omówienie 25 run. Ta dodatkowa

         runa pojawiła się w futharku dopiero w latach siedemdziesi±tych,

         została najprawdopodobniej dodana przez Ralpha Bluma, który

         na podstawie tradycyjnego futharku stworzył własny system runiczny,

         nie będ±cy już jednak futharkiem, ponieważ zaczynał się na runie

         mannaz,a kończył wła¶nie na runie Odyna, zwanej także run± wyrd.

         Ja nie polecam sotosowania jednak tej dodatkowej runy ponieważ

         może ona powodować konflikt z bardzo silnym egregorem runicznym.


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 22:10:40