Czytaj więcej"/> Drukuj
Fryderyk August III Sprawiedliwy ur. 23 grudnia 1750 r. w Dreźnie, zm. 5 maja 1827 r., elektor saski w latach 1863-1806, król saski (jako Fryderyk August I) w latach 1806-1827, książę warszawski w latach 1807-1815.
Wnuk Augusta III Sasa, syn Fryderyka Krystiana i Marii Antoniny Walpurgis. Do 1768 r. regencję sprawowała jego matka i stryj, Franz Xaver). W czasach jego panowania dokonała się odbudowa Saksonii po zniszczeniach wojny siedmioletniej. Choć pedant i tradycjonalista, stosujący na swym dworze doprowadzoną do perfekcji etykietę, w duchu podobno był zwolennikiem monarchii konstytucyjnej. Ofiarowanej w 1791 r. sukcesji tronu polskiego nie przyjął - ze względu na brak aprobaty Rosji. Podczas wojny francusko-pruskiej w 1806 r. początkowo sojusznik pruski, po bitwie pod Jeną przeszedł na stronę Napoleona. 11 grudnia 1806 r. w Poznaniu podpisał traktat pokojowy z Francją i uzyskał tytuł królewski; wszedł do Konfederacji Reńskiej. Na mocy układu w Tylży 7 lipca 1807 r. został władcą Księstwa Warszawskiego; jednak na rzeczywisty bieg wydarzeń nad Wisłą miał wpływ niewielki, stale przebywając w Saksonii i tylko kilkakrotnie odwiedzając Księstwo. Podczas swych wizyt nad Wisłą wykazał jednak sporo umiejętności politycznych (sprawa obrad sejmowych w 1809 r.) i woli poparcia odbudowy Polski, czego wyrazem było m. in. przystąpienie w 1812 r. do Konfederacji Królestwa Polskiego W 1813 r. nieskutecznie próbował rokować z Austrią warunki opuszczenia Napoleona. Po bitwie pod Lipskiem (16-19 października 1813 r.) znalazł się w niewoli pruskiej. W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego z 1815 r. musiał zrzec się tytułu księcia warszawskiego, zaś połowa Saksonii przeszła pod władanie Prus.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 21:38:01