Czytaj więcej"/> Drukuj
Front Morges - polityczne porozumienie działaczy stronnictw centrowych zawiązane w szwajcarskim miasteczku Morges w 1936 z inicjatywy gen. Władysława Sikorskiego i Ignacego Paderewskiego. Udział w nim wzięli: Józef Haller, Wojciech Korfanty, Karol Popiel. Zamierzali powołać Ignacego Paderewskiego na stanowisko prezydenta, a Wincentego Witosa na stanowisko premiera. Żądali przywrócenia demokracji i zacieśnienia współpracy z Francją. Ich wysiłki skierowane były przeciw sanacji. Porozumienie to nazwano Frontem Morges od nazwy szwajcarskiej miejscowości, w której mieszkał Paderewski i gdzie odbyło się spotkanie założycielskie ugrupowania. Emigracyjny charakter Frontu uniemożliwiał mu zdobycie większego poparcia w społeczeństwie, ale jego działalność doprowadziła do powstania w 1937 Stronnictwa Pracy z połączenia chadecji, NPR i Związku Hallerczyków.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-04 02:41:59