Czytaj więcej"/> Drukuj
Fronda (z franc. "proca" - ponieważ bunt przypominał zabawy małych dzieci strzelających z procy) - bunty mieszczan i feudałów francuskich przeciwko absolutyzmowi Ludwika XIV i regencji Mazariniego, spowodowane dużymi podatkami, nakładanymi w związku z wojnami z Habsburgami.
Rozróżnia się tzw. starą Frondę (1648-1649), ruch kierowany przez rajców parlamentu Paryża i młodą Frondę (Frondę książąt, 1649-1653) kierowaną przez arystokrację. W obu Frondach aktywny udział brał udział kardynał de Retz, którego Pamiętniki są wspaniałym obrazem epoki. Młoda Fronda, kierowana przez księcia Kondeusza (zwanego Wielkim), zdołała doprowadzić do czasowego wyjazdu kardynała Mazariniego, jednak poparcie młodego króla Ludwika XIV przywróciło jego wpływy.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 02:36:15