Czytaj więcej"/> Drukuj
Joseph Haydn (urodzony 31 marca 1732 - zmarł 31 maja 1809) austriacki kompozytor okresu klasycyzmu. Pierwszy z tzw. trójki klasyków wiedeńskich, obok Mozarta i Beethovena.
Franz_Joseph_Haydn -

Dorobek kompozytorski
liczba dzieł
Muzyka wokalna
pieśni
523
muzyka chóralna
70
Muzyka instrumentalna
symfonie
109
koncerty
50
muzyka kameralna
321
Inne formy orkiestralne
95
Muzyka marszowa
8
opery
18
utwory na fortepian
95
RAZEM
1326

Haydn był prekursorem klasycyzmu w muzyce oraz jednym z tych, którzy zdefiniowali główne formy muzyczne takie jak sonata, symfonia i koncert, które było powielane przez kolejne pokolenia kompozytorów. Jego muzyka niezwykle elegancka, subtelna i zwiewna charakteryzowała się także poczuciem humoru i nieoczekiwanymi zmianami, jak na przykład w Symfonii No. 94 w połowie tradycyjnie wolnej, cichej i łagodnej części wprowadził zaskakujący słuchaczy akord grany fortissimo.
Szczególnie interesujące są jego dzieła z okresu 1760-1770, tworzone w stylu Sturm und Drang (niem. burza i napór), który był awangardowym kierunkiem w ramach kultury klasycystycznej, będąc jednocześnie zapowiedzią romantyzmu. W muzyce Haydna objawiło się to stosowaniem niecodziennych akordów, zastosowaniem rzadkich tonacji molowych oraz nieoczekiwanych zmian nastroju. Haydn wycofał się z ruchu, wracając do głównego nurtu, prawdopodobnie pod wpływem swym mocodawców.
Haydn urodził się 31 marca 1732 w Rohrau, małej austriackiej wiosce. Obdarzony pięknym głosem, w wieku ośmiu lat został przyjęty do chóru przy katedrze św. Stefana w Wiedniu. Po przejściu mutacji opuścił chór i zaczął zarobkować jako muzyk w Wiedniu. W roku 1761 został zatrudniony jako nadworny kompozytor i kapelmistrz na dworze arystokratycznej rodziny Esterhazý. Pozostał w jej służbie przez ponad 30 lat, zdobywając w tym czasie sławę i bogactwo. Przez współczesnych uznawany był za najwybitniejszego kompozytora epoki i zdobył ogólnoeuropejską popularność, która objawiła się między innymi gościnnymi występami, na przykład w Londynie w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku. Haydn był osobistym przyjacielem Mozarta. Znał też młodszego od siebie Ludwiga van Beethovena, który uważał go za swojego mistrza i nauczyciela. Haydn zaprzestał komponowania w 1803 na sześć lat przed śmiercią. Do jego ostatnich dzieł należą wspaniałe dzieła chóralne Stworzenie świata i Pory roku oraz sześć mszy. Haydn pozostawił po sobie olbrzymi katalog dzieł (zobacz tabela obok), z których wiele weszło na stałe do kanonu muzyki klasycznej.
Wybrane dzieła
Franz_Joseph_Haydn -

Fragment pierwszej części Allegro con brio Sonaty No. 1
z cyklu sześciu sonat z roku 1776 Josepha Haydna.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 17:15:14