Czytaj więcej"/> Drukuj
Franz Brentano (urodzony 16 stycznia 1838 - zmarł 17 marca 1917), psycholog, socjolog i filozof niemiecki, miał wpływ na kształtowanie się fenomenologii Edmunda Husserla. Jego poglądy były bliskie reizmowi. Najważniejszym dziełem była Psychologia z empirycznego punktu widzenia (1874)
Brentano był zwolennikiem empiryzmu i na doświadczeniu opierał swoje poglądy filozoficzne - zwłaszcza na doświadczeniu introspekcyjnym. Brentano uważał, że wspólną cechą aktów psychicznych jest intencjonalność - skierowanie ku określonym przedmiotom. Te przedmioty - w odróżnieniu od aktów psychicznych - mają transcedentny charakter.
Zjawiska psychiczne dzielił Brentano na przedstawienia, sądy (którym można w przeciwieństwie do przedstawień przypisać prawdę lub fałsz) oraz "akty miłości i niechęci". Odpowiadają im trzy działy filozofii: estetyka, logika i etyka oraz trzy ideały: piękno, prawda i dobro.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 22:01:08