Czytaj więcej"/> Drukuj
Frankofonia (fr. La Francophonie, z łac. Francus = 'Francuz' + gr. phone = 'głos, dźwięk') - termin utworzony w 1880 roku przez francuskiego geografa Eliseé Reclus, oznaczający wspólnotę ludzi i państw posługujących językiem francuskim. Obecnie jest to międzynarodowa organizacja skupiająca rządy krajów francuskojęzycznych. Tylko w kilku z tych krajów francuski spełnia rolę pierwszoplanową, w pozostałych odgrywa już pomniejszą rolę.
Inspiracją dla utworzenia wspólnoty frankofońskiej była brytyjska Wspólnota Narodów (The Commonwealth of Nations). W 1970 roku dwa byłe państwa kolonizatorskie Francja i Belgia oraz bogatsze kraje francuskojęzyczne na czele z Kanadą i Szwajcarią stworzyły forum współpracy i pomocy biedniejszym krajom. Jednak w przeciwieństwie do Commonwealthu, którego głównym celem jest podtrzymywanie demokracji oraz promowanie praw człowieka wśród swoich członków, Frankofonia skupia swoją działalność na promocji języka i kultury francuskiej.

Struktura

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii posiada status obserwatora na Zgromadzeniu Generalnym ONZ.

Szczyty

Szczyty frankofońskie odbywają się co dwa lata, w czasie których przedstawiciele krajów członkowskich dyskutują nad celami i strategią rozwoju organizacji.
Dotychczasowe szczyty:

Konferencje ministerialne

Każdego roku ministrowie do spraw frankofonii, względnie ministrowie spraw zagranicznych, z krajów członkowskich spotykają się, by przygotować kolejne szczyty organizacji oraz by wprowadzić w życie podjęte wcześniej postanowienia.

Stała Rada Frankofonii

Stała Rada Frankofonii składa się z ambasadorów Frankofonii z krajów członkowskich. Podobnie jak konferencje ministerialne ich głównym celem jest przygotowanie do szczytów frankofońskich oraz wprowadzenie decyzji na nich podjętych.

Członkowie według kontynentów

Frankofonia -

Europa

Ameryka Północna

Afryka

Azja

Australia i Oceania

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:55:19