Czytaj więcej"/> Drukuj
Francja, Republika Francuska (France, République Française) – państwo położone w Europie Zachodniej , członek Unii Europejskiej. Graniczy z Hiszpanią, Andorą, Monako, Włochami, Szwajcarią, Niemcami, Luksemburgiem i Belgią.

Ustrój polityczny


Podział administracyjny


Francja, jej część metropolitalna dzieli się na 22 regiony i 96 departamentów. Ponadto wyróżnia się departamenty i terytoria zamorskie oraz zamorskie zbiorowości terytorialne. Poniżej przedstawione są jednostki najwyższego szczebla podziału administracyjnego. Więcej informacji na temat jednostek podziału administracyjnego wraz z danymi statystycznymi znajduje się w artykule: Regiony administracyjne i departamenty Francji.

Regiony administracyjne

Obecny podział na departamenty jest kontynuacją podziału administracyjnego sprzed Rewolucji Francuskiej - do 1790 obecne departamenty nazywane były prowincjami. Po II wojnie światowej okazało się, że jednostki te są zbyt słabe. Dlatego w latach 70. stworzono dodatkowy szczebel administracji tzw. regions des programmes, składające się z kilku departamentów. Ich zadaniem jest koordynacja polityki regionalnej.
Francja ma rozbudowany system administracji swoich terytoriów zamorskich (DOM-TOM).

Departamenty zamorskie

Zbiorowości zamorskie

Pozostałe

Geografia

HistoriaGospodarka


Demografia


2003
Liczba ludności 60 180 529
Ludność według wieku
0 - 14 lat 18,6%
15 - 64 lat 65,1%
ponad 64 lata 16,3%
Wiek (mediana)
W całej populacji 38,3 lat
Mężczyzn 36,8 lat
Kobiet 39,8 lat
Przyrost naturalny 0,42%
Współczynnik urodzeń 12,54 urodzeń/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów 9,05 zgonów/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji 0,66 migrantów/1000 mieszkańców
Ludność według płci
przy narodzeniu 1,05 mężczyzn/kobiet
poniżej 15 lat 1,05 mężczyzn/kobiet
15 - 64 lat 1 mężczyzn/kobiet
powyżej 64 lat 0,69 mężczyzn/kobiet
Umieralność noworodków
W całej populacji 4,73 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej 4,89 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej 3,83 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji 79,28 lat
Mężczyzn 75,63 lat
Kobiet 83,11 lat
Rozrodczość 1,85 urodzeń/kobietę

Język

Językiem urzędowym we Francji jest francuski, posługuje się nim znaczna większość mieszkańców tego kraju, jednak poza nim istnieje wiele języków regionalnych:

Kultura


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 21:44:12