Czytaj więcej"/> Drukuj
Forma muzyczna - wzajemne ustosunkowanie melodii, harmonii i rytmu, wewnętrzna budowa lub postać utworu muzycznego. Forma organizuje mniejsze i większe części utworu i ustala zasady ich relacji i powtórzeń. Forma muzyczna niekiedy określa także charakter i natrój muzyki. Wielkie formy muzyczne takie jak sonata, symfonia czy koncert oraz opera zostały zainicjowane w baroku oraz rozwinięte i ostatecznie skodyfikowane w okresie klasycyzmu. W okresie romantycznym, choć kompozytorzy dość ściśle trzymali się zasad tworzenia form muzycznych, można już zauważyć pewną dowoloność w ich interpretacji. Okres romantyzmu jest czasem eksplozji drobnych form, najczęściej fortepianowych, o bardzo indwywidualnym charakterze. Klasyczne formy muzyczne zostały zburzone w muzyce współczesnej. Współcześnie często przez przekorę kompozytorów lub z powodu braku innych terminów klasyfikuje się utwory używając klasycznych form, choć często nie mają one wiele wspólnego z współczesną rzeczywistością.

Elementy formy muzycznej

Elementy formy muzycznej to podstawowe składniki budulcowe utworu muzycznego. Do elementów formy muzycznej należą:

Formy muzyczne:

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 17:52:55