Czytaj więcej"/> Drukuj
Flota kaperska - pierwsza udokumentowana wzmianka o flota wojenna w Polsce pochodzi z XV w. - flota kaperska Gdańska, Elbląga i Braniewa, zajmująca się głównie zwalczaniem kaprów (i żeglugi krzyżackiej na Bałtyku). Powstała za panowania króla Zygmunta II Augusta, który w 1568 roku powołał Komisję Morską, pierwszy państwowy urząd do spraw morskich. Nazwa pochodzi od kaperstwa - popularnego w XV-XVIII wieku procederu morskiego, który polegał na wynajmowaniu przez państwo prywatnych jednostek pływających z załogą i upoważnieniu jej dowódcy do prowadzenia działań wojennych przeciwko flocie nieprzyjaciela. Kaperstwo zostało zakazane w prawie międzynarodowym od połowy XIX wieku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 09:47:39