Czytaj więcej"/> Drukuj
Sewer II (... - 307)
Flavius Valerius Severus, cesarz rzymski od 306 do 307 roku. Był żołnierzem-oficerem, wiele lat służył w Panonii, po śmierci Konstantyna I obwołany cesarzem 1 maja 305 roku (współcesarzem lub też młodszym cesarzem za Konstancjusza Chlorusa. Po śmierci Chlorusa 25 lipca 306 roku razem z Galeriuszem brał udział w nieudanej próbie pozbawienia tronu cesarza Maksencjusza. Poddał się Maksymianowi (ojciec Maksencjusza) w Rawennie, odwieziony do Rzymu i tam później zabity.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 20:01:08