Czytaj więcej"/> Drukuj
Filozofia religii - dziedzina filozofii, której głównym przedmiotem badań jest religia.

Sposoby filozoficznej refleksji nad religią

W przeciwieństwie do teologii filozofia religii jako dziedzina wiedzy nie obliguje badacza do deklarowania swojego stanowiska względem instytucjonalnych prawd wiary, kryterium oceny zasadności poglądów jest filozoficzne (spójność logiczna) a nie konfesyjne (zgodność z dogmatami, treścią biblijnego objawienia)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-22 22:03:58