Czytaj więcej"/> Drukuj
Filologia to jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu.
Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem - jego komentarz i interpretacja.
W potocznym ujęciu jest to określenie kierunku odpowiednich studiów humanistycznych (np. polonistyka - filologia polska).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 12:37:06