Czytaj więcej"/> Drukuj
Filip II August - (ur. 22 sierpnia 1165, Gonesse - zm. 14 lipca 1223, Mantes) - król Francji w latach 1180 - 1223. Syn Ludwika VII, z dynastii Kapetyngów.
Filip August miał 15 lat, gdy w 1179 r. otrzymał insygnia władzy i namaszczenia królewskie z rąk arcybiskupa Reims. Panował przez 44 lata, wykorzystując je skutecznie na wzmocnienie swej władzy, jako feudalnego monarchy, i na prawie czterokrotne powiększenie powierzchni swego królestwa, jakie od tego czasu zaczęto nazywać Francją. W celu zwiększenia swej domeny wykorzystywał wszelkie możliwe sposoby: wykup ziem, konfiskaty lenn zdradzieckich wasali, a małżonka przyniosła mu we wianie hrabstwo Flandrii. Jednakże największy przyrost terytorium swego państwa Filip II August uzyskał przez zręczne intrygi i zbrojną konfiskatę prawie całości zachodnich i południowych prowincji, m. in. Normandii i Bretanii (1205 r.), będących pod panowaniem Jana I bez Ziemi Plantageneta, króla Anglii.
Okres panowania Filipa II Augusta zaznaczył się wielkim rozwojem gospodarczym Francji. Dzięki karczowaniu lasów i melioracji gruntów bagiennych zwiększył się znacznie areał upraw rolnych, a dzięki zastosowaniu trójpolówki (zboże jare, ozime, ugór), uzyskiwano znacznie wyższe plony. Do intensyfikacji produkcji rolnej przyczyniło się też zastąpienie wołu przez konia, jako zwierzęcia pociągowego, oraz zastosowanie wiatraków do przemiału zbóż. Nastąpił szybki wzrost ludności. W miejsce małych osad powstawały duże wsie wielodrożne, a miasta stawały się ludniejsze. Rosło też ich znaczenie jako centrów gospodarczych, handlowych i kulturalnych. W miastach Flandrii powstały duże ośrodki produkcji sukna, które stało się towarem eksportowym do całej Europy. Utrwaliła się rola Paryża, jako stolicy, miasto otoczone zostało murami obronnymi, otrzymało brukowane ulice, powstał uniwersytet, a dla potrzeb dworu królewskiego wybudowany został okazały zamek warowny - Luwr.
Równocześnie w kraju panoszyła się nietolerancja religijna, gdyż Kościół katolicki wszelkimi środkami starał się zwalczyć istniejące ugrupowania heretyckie. Organizowano przeciw nim nawet specjalne krucjaty krzyżowe. Jedna z większych miała miejsce w 1209 r., gdy na wezwanie papieża Innocentego III, najemne wojska francuskich baronów z północnej Francji dokonały rzezi kilkudziesięciu tysięcy albigensów na południu Francji. Nie oszczędzano nawet kobiet, niemowląt i księży, mordując ich także w kościołach, gdzie szukali schronienia.
Synowie Filipa II: Filip II August zmarł w 1223 r., jego grób znajduje się w St.Denis.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 19:44:18