Czytaj więcej"/> Drukuj
Filioque (łac.) jest formułą teologiczną zawartą w wyznaniu wiary (credo) „który od Ojca i [1] Syna pochodzi” pojawiająca się w Kościele rzymskim, łacińskim, od VI wieku. Formuła ta wyraża ideę, iż w Trójcy Świętej Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna. Myśl ta - oraz sposób jej wprowadzenia, bez niezbędnych konsultacji z Kościołem Bizantyjskim i innymi wschodnimi Kościołami - spotkała się z ostrym sprzeciwem ze strony Kościoła wschodniego (Duch pochodzi „od Ojca”, jak dodają niektórzy teologowie prawosławni "przez Syna").
W XI wieku oficjalnie wprowadzona do wyznania wiary co stało się bezpośrednią przyczyną tzw. schizmy wschodniej.
Podczas eucharystii ekumenicznych zdarzało się, że Jan Paweł II wymawiał credo, bez filioque, w pełni jedności z uczestnikami prawosławnymi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:25:35