Czytaj więcej"/> Drukuj
Ferdinand_de_Saussure -
Ferdinand de Saussure (urodzony 26 listopada 1857 w Genewie - zmarł 22 lutego 1913), językoznawca szwajcarski.
Określił język jako stały zbiór norm społecznych, umożliwiających porozumiewanie się. Podobnie jak Jan Niecisław Baudouin de Courtenay odróżniał język jako system zasad od mówienia, które jest indywidualną realizacją tegoż systemu. De Saussure ukuł termin językoznawstwa diachronicznego dla badań historycznych nad językiem i językoznawstwa synchronicznego, opisującego stan języka w danym momencie. Wprowadził termin znaku językowego jako składowej dwóch elementów - znaczonego i znaczącego, gdzie pierwszy to samo abstrakcyjne pojęcie, a drugi - jego akustyczna realizacja. Język w rozumieniu de Saussurea funkcjonuje w oparciu o związki syntagmatyczne, istniejące pomiędzy elementami umieszczonymi w konkretnej wypowiedzi i związki paradygmatyczne, istniejące na poziomie abstrakcyjnym.
Twórca reformy języka esperanto pod nazwą esperanto II.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 19:18:17