Czytaj więcej"/> Drukuj
Feliks Dzierżyński (ur. 11 września 1877 w Dzierżynowie na Wileńszczyźnie (teraz Białoruś), zm. 20 lipca 1926 w Moskwie) polski i rosyjski działacz komunistyczny.
Pochodził ze szlachty polskiej. W młodości związany z polską socjaldemokracją - (współzałożyciel SDKPiL w 1900 roku). Brał udział w wydarzeniach z lat 1905-07, za co został skazany na 11 lat zesłania. Podczas rewolucji należał do ścisłego kierownictwa partii bolszewików, był bliskim współpracownikiem Lenina. 1917-26 stał na czele Nadzwyczajnej Komisji ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (ros. ЧК, Cze-Ka), która była odpowiedzialna za masowe zbrodnie na "wrogach ludu": przeciwnikach politycznych, ale także "obcych klasowo" ziemianach, przedsiębiorcach, duchownych. W 1920 członek samozwańczego Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku. 1921-24 komisarz ludowy komunikacji, od 1924 przewodniczący Najwyższej Rady Gospodarczej ZSRR. Po reorganizacji Cze-Ka był szefem powstałych na jej miejsce GPU i OGPU. Był zwolennikiem wprowadzenia NEPu, a w walce o władzę w partii bolszewickiej opowiadał się po stronie Józefa Stalina. Feliks Dzierżyński jest symbolem terroru, masowych egzekucji i eksterminacji setek tysięcy ludzi w latach 1917-1926.
Ten artykuł dotyczy
Feliksa Dzierżyńskiego, działacza komunizmu.


Autor książek Pamiętnik więźnia (1908) i Pism Wybranych (1951).
Zmarł na posiedzeniu Komitetu Centralnego WKP. Po śmierci Dzierżyńskiego jego miasto urodzenia Kojdanów nazwano jego imieniem ("Dzierżyńsk") (w latach 30. XX wieku stolica autonomicznego obwodu polskiego - Dzierżyńszczyzny) oraz niezliczoną ilość ulic, szkół i innych instytucji. Również najwyższe wzniesienie Białorusi otrzymało jego imię ("Dzjarżynskaja Hora", 345 m). W latach 1950-1989 imię Dzierżyńskiego nosił plac Bankowy w Warszawie. Na placu tym stał pomnik Dzierżyńskiego, zburzony w 1989 roku. Pomnik Dzierżyńskiego na Łubiance w Moskwie przetrwał dwa lata dłużej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 21:37:14