Czytaj więcej"/> Drukuj
Farmacja – nauka o lekach, całość wiedzy na ten temat, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych.
Farmacja zajmuje się zarówno lekami pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznymi, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności. Całokształt zagadnień farmacji obejmuje: rozpoznawanie substancji chemicznych ze względu na ich działanie na organizm, substancje naturalne stosowane jako leki, surowce, z których wytwarzane są leki, syntezę chemiczną, chemię leków, wynajdywanie nowych leków, systematykę leków, spisy leków, zamienniki leków, ochronę patentową, wdrażanie leków do produkcji, sposoby ich produkcji, wdrażanie leków do dystrybucji, kontrolę dystrybucji, kontrolę jakości leków, sposoby ich przechowywania, oraz stosowanie leków w praktyce.
Farmacja jest częścią medycyny. W skład farmacji wchodzą takie dyscypliny naukowe jak: farmakologia, farmakognozja, farmacja stosowana, toksykologia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 02:30:34