Czytaj więcej"/> Drukuj
FLOSS (ang. Free Libre/Open Source Software, także FOSS, F/OSS) - neutralny skrót pozwalający objąć jednym mianem zarówno Wolne Oprogramowanie (ang. Free Software) jak i Otwarte Oprogramowanie (ang. Open Source), używany najczęściej w dokumentach urzędowych i oficjalnych analizach.
W praktyce każdy program na licencji zgodnej z definicją Free Software Foundation jest jednocześnie zgodny z bardziej liberalną definicją Open Source Initiative, jednak różnice w założeniach obu definicji powodują że nurt związany z FSF i projektem GNU obstaje przy rozróżnianiu Wolnego Oprogramowania (aspekt ideowy) od Otwartego Oprogramowania (aspekt techniczny).
W zależności od kontekstu skrót FLOSS może dotyczyć zarówno obu nurtów ruchu (społeczność), obu typów definicji licencji na oprogramowanie (prawo, filozofia), zbioru oprogramowania na tych licencjach (informatyka) lub kombinacji tych składników.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:38:23