Czytaj więcej"/> Drukuj
Ewangelikaliści, kościoły zrodzone z reformacji XVI w., jak i te, które powstały w łonie protestantyzmu historycznego, czyli tzw. kościoły wolne. Cechą charakterystyczną kościołów ewangelikalnych jest fundamentalistyczne, dosłowne traktowanie Biblii jako jedynego źródła objawienia. W teologii ewangelikalnej wierni mają prawo i obowiązek weryfikowania zgodności nauczania z Biblią. Członkowie kościołów ewangelikalnych określają się też często mianem chrześcijan ewangelicznych.
Główne kościoły ewangelikalne w Polsce:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 08:48:52