Czytaj więcej"/> Drukuj
Ewangelia Tomasza zalicza się do apokryfów. Ocenia się, że powstała pomiędzy 50 a 140 rokiem n.e. Domniemanym autorem jest Tomasz Didymos - apostoł wspomniany m.in. w ewangelii Jana 20:24. Inne źródła jako autora podają przedstawiciela sekty gnostyckiej, który użył imienia apostoła, aby nadać wiarygodność ewangelii. Tekst ewangelii składa się ze 114 powiedzeń, które miał wypowiedzieć Jezus Chrystus. Do połowy XX w. znane były jedynie fragmenty greckiej wersji tego tekstu, a w 1945 w Nag Hammadi odkryto pełny tekst w języku koptyjskim. Ze względu na strukturę spodziewano się, że tekst ten jest poszukiwanym źródłem Q, ale późniejsze badania zanegowały tę tezę. Obecnie uważa się również, że powiedzenie 114 zostało dodane znacznie później.
Ewangelia ta jest uznawana za apokryf między innymi ze względu na pojawiające się w niej motywy panteistyczne.
Apokryf ten stał się tematem filmu Stygmaty, gdzie jednak został przedstawiony w sposób typowy dla spiskowej teorii dziejów. Pojawia się również w książce Kod Leonarda da Vinci.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 14:23:51