Czytaj więcej"/> Drukuj
Ewangelia Marii - Ewangelia, zgodnie z niektórymi przekazami napisana przez Marię Magdalenę, oficjalnie nieuznana przez Kościół Rzymski i nie włączona do Biblii.
Fragmentaryczna Ewangelia Marii Magdaleny zachowała się w dwóch III - wiecznych greckich fragmentach i dłuższym V – wiecznym, przetłumaczonym na koptyjski: Fragment koptyjski wydaje być się najważniejszy i czasem uznawany jest za całość Ewangelii Marii, został odkryty przez Dr. Rheinhardta w Kairze w 1896. Nie został opublikowany aż do roku 1955.
W całej ewangelii brakuje stron 1-6 (rozdziały 1-3) oraz 11-14 (rodziały 6-7, oraz fragmenty 5 i 8).
Ciekawym epizodem pojawiającym się w Ewangelii Marii jest konflikt Marii Magdaleny z Piotrem. Epizod ten przewijał się również w innych apokryfach (np. Ewangelii Tomasza, Ewangelii Egipcjan). Piotr i Andrzej odrzucają władzę kobiet i ich rolę w nauczaniu.
Innym epizodem jest objawienie, które Maria Magdalena otrzymuje od Jezusa po jego śmierci. Uczniowie jednak buntują się przeciwko niej, nie chcą jej zaufać: Piotr powiedział: "Czyżby On [1] rozmawiał z kobietą w tajemnicy przed nami, nie zaś otwarcie? ...Czyżby przedkładał ją nad nas?" Na to inny uczeń imieniem Lewi bierze Marię Magdalenę w obronę, mówiąc: "Jeżeli Zbawiciel uczynił ją tego godną - kim ty jesteś, że ją odrzucasz? Z całą pewnością Zbawiciel zna ją bardzo dobrze. Dlatego kochał ją bardziej niż nas".
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:23:51