Czytaj więcej"/> Drukuj
Ewangelia Jana - jedna z 4 Ewangelii Nowego Testamentu, tradycyjnie umieszczana jako czwarta.
Można ją podzielić na 2 części:
1. Opisy cudów Jezusa, księga znaków. (Rozdziały 1-12)
2. Opis męki Jezusa, księga męki. (Rozdziały 13-21)
Fragment pierwszego rozdziału Ewangelii, zwany Prologiem, różni się znacznie od pozostałych zarówno treścią jak i budową. Pierwszy wers bardzo przypomina początek Księgi Rodzaju. W prologu mówi się też o preegzystencji Słowa (Logos), oraz o jego boskości.
Ewangelia Janowa wyraźnie odróżnia się od pozostałych, tzw. synoptycznych. Autor posługuje się pewnymi alegoriami stale do nich powracając np. woda żywa, światłość świata, życie. Cała Ewangelia jest swoistą apologią Jezusa. Uwydatnia relację między Ojcem i Synem, tworząc podstawę dla dogmatu o Trójcy Świętej. Podkreśla tez miłość Boga do ludzi. To w niej znajduje się fragment o przebaczeniu cudzołożnicy (8. rozdział) i o przekazaniu władzy pasterskiej Piotrowi (21.15-19).
Autor Ewangelii starannie przemilcza swoje imię, lecz autorstwo bez większych zastrzeżeń przypisuje się Janowi, jednemu z 12 apostołów. Jest to Ewangelia chronologicznie najpóźniejsza ze wszystkich. Na ogół datuje się ją na koniec I wieku.
Jeden z najpopularniejszych wersetów biblijnych, nazywany niekiedy biblią w pigułce pochodzi z Ewangelii Św. Jana (J 3,16). Stanowi on kwintesencję przekazu ewangelicznego.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.

Oryginalny tekst tego wersetu w grece:
ουτως γαρ ηγαπησεν ο Θεος τον κοσμον, ωστε τον υιον τον μονογενη εδωκεν, ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον.

Tekst tego wersetu w po łacinie (Neovulgata):
Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:23:24