Czytaj więcej"/> Drukuj
Ewangelia Filipa (tytuł oryg.: Peuaggelion pkata Philippos) to tekst gnostycki zaliczjący się do Apokryfów, napisany rzekomo przez apostoła Filipa. W rzeczywistości autor tekstu nie jest znany, a ewangelia ta została napisana ok. poł. II w. lub nawet w III w. w środowisku judeochrześcijańskim lub syryjskim. Tekst ten nie należy do kanonu biblijnego.
Ewangelia wg Filipa posiada strukturę zbioru wypowiedzi lub luźnych rozważań. W swojej treści wyraźnie nawiązuje do Ewangelii wg Tomasza i w zasadzie nie koresponduje z kanonicznymi ewangeliami. Do naszych czasów Ewangelia wg Filipa zachowała się w języku koptyjskim, jako tłumaczenie wcześniejszego tekstu greckiego.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 16:00:50