Czytaj więcej"/> Drukuj
Ewangelia Egipcjan to utwór gnostycki powstały najprawdopodobiej w pierwszej połowie II w. n.e. Została napisana ona w Egipcie przez środowisko chrześcijańskie wywodzące się nie z judaizmu, ale z nawróconych pogan (nie Żydów). Niektórzy badacze uważają, że ewangelia ta powstała w Rzymie, wywodząc to z faktu znajomości tego tekstu przez tamtejszych chrześcijan.
Od samego początku ewangelia ta wzbudzała wątpliwości u starochrześcijańskich pisarzy, takich jak Klemens Aleksandryjski czy Orygenes. Ten pierwszy co prawda nie zaliczył jej do tekstu heretyckiego, ale też nie uznawał jej za kanoniczną. Natomiast Orygenes jednoznacznie uznał ją za heretycką.
Ewangelia Egipcjan cieszyła się uznaniem nieortodoksyjnych ugrupowań chrześcijańskich, takich jak np. sabelianie czy naaseńczycy.
Nie należy jej mylić z "Ewangelią Egipcjan" znalezioną w Nag Hammadi, która jest zupełnie innym tekstem.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 13:39:33