Czytaj więcej"/> Drukuj
Europejski Rzecznik Praw Człowieka, instytucja w strukturach europejskich, wprowadzona Traktatem z Maastricht (1992).
Rzecznik bada prawidłowość funkcjonowania instytucji i organów Wspólnoty Europejskiej (Komisja, Rada, Parlament) i przedstawia raporty Parlamentowi Europejskiemu. Nie zajmuje się działaniami organów sądowniczych. Wszczyna postępowania w większości przypadków na podstawie skargi, może także działać z własnej inicjatywy.
Rzecznik praw obywatelskich Unii jest powoływany na okres kadencji parlamentu z prawem do reelekcji. Może on prowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie kierowanych do niego skarg. W wyniku śledztwa powstaje sprawozdanie skierowane do instytucji, której działalności dotyczy skarga. Ta instytucja w ciągu 3 miesięcy ma prawo zgłosić swe uwagi. Po ich rozpatrzeniu rzecznik przygotowuje końcowe sprawozdanie dla Parlamentu.
Rzecznika wybiera Parlament Europejski. Pierwszym rzecznikiem był w latach 1995-2003 Fin Jacob Soederman; od 1 kwietnia 2003 funkcję tę sprawuje Grek Nikiforos Diamandouros.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 23:50:42