Czytaj więcej"/> Drukuj
Europa Zachodnia - nazwa stosowana dla określenia państw zachodniej części Europy.
W węższym znaczeniu obejmuje ona takie państwa jak: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania i Irlandia. Zajmują one powierzchnię ponad 1,4 mln km2, a liczba ludności przekracza 240 mln mieszkańców (1995). Wielu geografów zalicza jednak Niemcy, Austrię i Szwajcarię do Europy Środkowej.
Europa_Zachodnia -

Stosunkowo często określenie to używa się w stosunku do wszystkich państwa Unii Europejskiej oraz krajów EFTA: Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Tak rozumiane pojęcie Europy Zachodniej - raczej historyczno-polityczne niż geograficzne - ukształtowało się w okresie zimnej wojny, gdy Europa podzielona była tzw. 'żelazną kurtyną' na dwa wrogie obozy: kapitalistyczną Europę Zachodnią i socjalistyczną Europę Wschodnią.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 21:23:40