Czytaj więcej"/> Drukuj
Europa Wschodnia - nazwa stosowana dla określenia państw wschodniej części Europy powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Obejmuje one byłe republiki radzieckie, które odzyskały niepodległość, a są to: Rosja (część europejska), Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. Zajmują one powierzchnię blisko 5,6 mln km², a liczba ludności dochodzi do ok. 210 mln mieszkańców (1993).
Europa_Wschodnia -

Dość często określenie to stosuje się do wszystkich państw byłego bloku socjalistycznego, co jest konsekwencją dualistycznego podziału Europy w okresie zimnej wojny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:44:42