Czytaj więcej"/> Drukuj
Europa Północna - nazwa stosowana dla określenia północnej części Europy. Obejmuje ona kraje skandynawskie: Danię, Szwecję, Norwegię, a także Finlandię i Islandię. Ponadto niektórzy naukowcy zaliczają do tego regionu północną część Wielkiej Brytanii: Szkocję, Hebrydy, Orkady i Szetlandy oraz północną część Rosji: Karelię, Republikę Komi, Nieniecki Okręg Autonomiczny oraz obwody murmański i archangielski.
Region ten zajmuje powierzchnię ok. 2,65 mln km² z ok. 34 mln mieszkańców (1995, dane szacunkowe).
Europa_Północna -

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 17:31:11