Czytaj więcej"/> Drukuj
Europa_Środkowa -

Europa Środkowa - nazwa stosowana w odniesieniu do państw położonych w środkowej części Europy. Najczęściej zalicza się do nich następujące państwa: Niemcy, Szwajcarię, Liechtenstein, Austrię, Słowenię, Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Część literatury zachodniej terminem tym określa tylko cztery pierwsze, niemieckojęzyczne państwa tego obszaru. W swoim szerszym znaczeniu region ten zajmuje powierzchnię ponad 1 mln km2 z liczbą ludności przekraczającą 160 mln mieszkańców (1995).
Koncepcja jedności regionu środkowoeuropejskiego tzw. Mitteleuropy, do którego zaliczano kraje tworzące monarchię habsburską, Niemcy i Królestwo Polskie, powstała w XIX w. w Austro-Węgrzech. Do tej idei nawiązywała koncepcja polityki niemieckiej sformułowanej w 1915 roku przez Neumanna: Europa Środkowa, której centrum stanowiły Niemcy, miała być obszarem ogarniętym niemiecką falą kulturową, czyli Kulturgefall. Obecnie rozumiana jest raczej jako obszar wymiany doświadczeń między państwami byłego bloku socjalistycznego a państwami kapitalistycznymi, czego przejawem jest tzw. Inicjatywa Środkowoeuropejska czy CEFTA, które obejmują jednak więcej państw niż wymieniono wyżej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 07:01:58