Czytaj więcej"/> Drukuj
Euro -
Euro (€) - waluta wprowadzona w 12 z 15 ówczesnych członków Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych. Kursy między walutami narodowymi, które miało zastąpić euro zostały zamrożone 1 stycznia 1999, z tym dniem też zostało ono wprowadzone w transakcjach. Początkowo waluta ta była tylko międzybankową walutą rozliczeniową i nie znajdowała się w normalnym obiegu. 1 stycznia 2002 nastąpiło oficjalne zlikwidowanie walut narodowych państw członkowskich strefy euro i zastąpienie ich monetami i banknotami euro, co było największą przeprowadzoną dotąd na świecie jednorazową operacją walutową. Wymianie uległo 4,5 biliona euro w gotówce, oraz przeliczono waluty narodowe na ponad 10 bilionów euro na kontach bankowych na całym świecie.
Decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej zapadła w ramach traktatu z Maastricht. Jednak na skutek porażki Unii Monetarnej zwanej popularnie wężem walutowym wprowadzenie wspólnej waluty zostało znacznie opóźnione. Dopiero utworzenie Europejskiego Banku Centralnego i systemu Eurosystem, będącego skutkiem traktatu z Amsterdamu doprowadziło do faktycznego wdrożenia tej waluty. Euro jest emitowane i kontrolowane przez Europejski Bank Centralny. Aby wejść do "strefy euro", należy spełnić wcześniej ścisłe kryteria konwergencji.
Waluta ta została 1 stycznia 2002 wprowadzona w następujących krajach: Do strefy euro nie przystąpiły 3 kraje z 15 będących wówczas członkami Unii Europejskiej:
Za to na mocy podpisanych umów należą do niej 4 kraje nie będące członkami UE:
Przeliczniki wg których 1 stycznia 2002 wymieniono na euro waluty narodowe: (1 euro to): Kurs wymienny wobec dolara wynosił: styczeń (połowa) 2003 ok. 0,950 euro za 1 USD.

Euro w innych krajach

Euro -
Pojawiające się natomiast na rynku numizmatycznym tzw. "próbne monety euro" z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Polski (istnieją nawet dwa warianty - bite na Słowacji na zlecenie polskich kupców numizmatycznych oraz w Wielkiej Brytanii na zlecenie firmy zagranicznej) i innych krajów wstępujących do Unii Europejskiej są produktem prywatnym, od których banki emisyjne (w tym Narodowy Bank Polski) zdecydowanie się odcinają; nie przeszkadza to jednak w handlu tymi monetami po dosyć wygórowanych cenach. Istnieją nawet "próbne monety euro" ze Szwajcarii, która do Unii nie należy, a nawet Szkocji i Padanii.
Euro jest też oficjalną walutą w Czarnogórze i Kosowie. Zależny od euro jest także kurs marki transferowej, oficjalnej waluty Bośni i Hercegowiny (stały przelicznik 1:2).
Na mocy rozporządzenia ministra finansów z 15 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 73 poz. 658) również w Polsce można używać euro do rozliczeń, w których jedną stroną jest konsument, czy odbiorca usług (tzn. np. w sklepie, czy u fryzjera).

Galeria Euro

Image:5EUROFR.JPG|banknot 5 EUR z przodu Image:5EURORE.JPG|banknot 5 EUR z tyłu Image:10EUROFR.JPG|banknot 10 EUR z przodu Image:10EURORE.JPG|banknot 10 EUR z tyłu Image:20EUROFR.JPG|banknot 20 EUR z przodu Image:20EURORE.JPG|banknot 20 EUR z tyłu Image:50EUROFR.JPG|bankbot 50 EUR z przodu Image:50EURORE.JPG|banknot 50 EUR z tyłu Image:100EUROF.JPG|banknot 100 EUR z przodu Image:100EUROR.JPG|banknot 100 EUR z tyłu Image:200EUROF.JPG|banknot 200 EUR z przodu Image:200EUROR.JPG|banknot 200 EUR z tyłu Image:500EUROF.JPG|banknot 500 EUR z przodu Image:500EUROR.JPG|banknot 500 EUR z tyłu
Oficjalnym, trzy literowym kodem euro (według ISO) jest EUR. Powyższy symbol wzorowany jest na greckiej literze 'epsilon'.
Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą EBC (w 12 różnych drukarniach) i mają jednolity wygląd we wszystkich krajach, natomiast monety są produkowane przez mennice poszczególnych krajów i mają jednakowy kształt, materiał i awers, natomiast rewersy są inne w każdym z krajów. Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne krajów strefy euro pod ścisłą kontrolą EBC.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 19:13:05