Czytaj więcej"/> Drukuj
Estetyka powstała jako jedna z dyscyplin filozofii i w tym sensie jest określana jako nauka o pięknie. Zajmuje się badaniem i analizą wartości estetycznych zawartych tak w dziełach sztuki jak i w naturze, oraz sposobami w jakie one oddziaływują na odbiorcę. Z czasem w kulturze europejskiej wykształciła się ogólna teoria sztuki, która zajmuje się analizą treści i form dzieł sztuki. Obecnie estetyka zajmuje się również przyrodą estetyka krajobrazu zarówno tą naturalną jaki i sztuczną miasta (np: Gernot Böhme "Filozofia i estetyka przyrody"). Problem dzisiejszej estetyki jest zakres jaki ma ona obejmować i przedmiot jej badań. Szczególni po okresie modernizmu i postmorernizmu (nowoczesności, ponowoczesności) pytanie co jest przedmiotem estetyki stało sie niezwykle aktualne. W efekcie powraca się w rozważaniach do podziału Platońskiego na ars i techne, aby znaleść "miejsce" i interpretacje dla wszelkiego rodzaju wybiegów artystycznych i innych "dzieł" powstających w naszych cazsach.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 03:37:27