Czytaj więcej"/> Drukuj
Epoche - termin filozoficzny wywodzący się z greki. Oznacza abstrahowanie w poznawaniu rzeczy, od realnego istnienia świata, wzięcie w nawias przekonań i założeń dotyczących świata naturalnego. Jest to postulat Edmunda Husserla, który stanowi podstawę fenomenologii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 21:19:43