Czytaj więcej"/> Drukuj
Epika jest jednym z trzech podstawowych rodzajów literackich (oprócz liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości.
Wyznacznikami epiki są:
Gatunki epickie:
Rozróżnia się epikę wierszowaną (epos, poemat epicki, powieść poetycka) oraz prozaiczną (nowela, powieść, opowiadanie).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 17:12:08