Czytaj więcej"/> Drukuj
Ententa (z franc. entente - porozumienie) to państwa walczące przeciw Państwom Centralnym w czasie I wojny światowej. Państwa ententy nie były związane formalnym sojuszem wojskowym (oprócz Rosji i Francji oraz Wielkiej Brytanii i Japonii) i dopiero w czasie wojny uzgodniły wspólne stanowisko. Z kolei Państwa Centralne cementował sojusz zwany Trójprzymierzem (do 1914 r., kiedy Włochy opuściły sojusz), po przystąpieniu do wojny Turcji i Bułgarii - tzw. Poczwórne Przymierze.
Znaczną (aczkolwiek często przecenianą) rolę w doprowadzeniu do zawarcia traktatu odegrał król angielski Edward VII.
Do Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, które stanowiły trzon ententy (Trójporozumienie), dołączyła szeroka koalicja 25 państw, ale nie wszystkie wzięły czynnego udziału w wojnie.
Najważniejsze państwa wchodzące w skład ententy: Ententa odniosła zwycięstwo w pierwszej wojnie światowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 15:43:42