Czytaj więcej"/> Drukuj
Ellen G. White (ur. 26 listopada 1827, Gorham w stanie Maine - zm. 16 lipca 1915) - prorokini pochodzenia amerykańskiego, jedna z założycieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jej rodzice Robert i Eunice Harmon należeli do Episkopalnego Kościoła Metodystów (ang. Episcopal Methodist Church), z którego zostali wyłączeni w 1843 r. ze względu na ich wiarę w ponowne przyjście Chrystusa.
E.G.W. jest autorką 66 książek z czego najsławniejsze to:
-Droga do Chrystusa
-Życie Jezusa
-Przypowieści Chrystusa
-Wielki Bój
-Patriarchowie i Prorocy
-Działalność Apostołów
-Świadectwa dla Zboru
-Myśli do Księgi Objawienia
-Świadectwa dla Kaznodziejów
-Adwentystyczny Komentarz Biblijny
-Poselstwo do Młodzieży
-Śladami Wielkiego Lekarza
-Porady na temat Diety i Wyżywienia
Jej pisma są traktowane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, za pomocnicze w stosunku do Pisma Świętego jako jedynej reguły wiary. Według oświadczeń samej E. White "jedynie Biblia jest probierzem wszelkiej nauki i doświadczeń - Duch proroctwa nie został dany w tym celu, by zastąpić Biblię; Pismo Święte bowiem stwierdza wyraźnie, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego sprawdzać należy wszelkie nauki." 1
Pomimo to jest wiele kościołów adwentystycznych, które słowa Ellen White traktują niemal na równi ze Słowem Bożym. M.in. Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu, Społeczność Adwentystów Dnia Siódmego Poruszenie Reformacyjne, Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego. Nie wyklucza to wyższości Biblii, jednak stawiają one jej pisma jako autorytatywne, natchnione i nieomylne źródło wiary. Ponadto uznają one, że sam Chrystus, a nie Ellen White, jest autorem tych książek, co potwierdzają słowami Ellen White: "Nie piszę nic, co wyrażałoby po prostu moje własne idee. One są tym, co Bóg odsłonił przede mną w widzeniu - to drogocenne promienie światła spływające od Tronu" 2 "We wszystkich Twoich przekazach mów jako ta, do której przemówił Pan. On jest Twoim autorytetem." 3 "Ludzie mogą układać plany jeden za drugim, a wróg będzie usiłował odciągnąć dusze od Prawdy, ale wszyscy, którzy wierzą, że Pan mówił przez siostrę White i dał jej poselstwo, będą zabezpieczeni przed zwiedzeniami, które przyjdą w tych ostatnich dniach." 4 Tak więc z samych wypowiedzi Ellen G. White wynika jasno, że należy przyjąć to, co ona mówiła jako pewnik. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest w tym względzie liberalny, ponieważ przyjmuje tylko to, co jest zgodne z Biblią.
Przypisy:
1 Łyko Z., Nauki Pisma Świętego, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa, 1989, s. 436
2 White E. G., Świadectwa dla Zboru, tom V, str. 67, Wydawnictwo "Testimonex", Skoczów 2002
3 White E. G., List 186/1902
4 White E. G., Wybrane Poselstwa, tom III, str. 83, 84, Wydawnictwo "Testimonex", Skoczów 2002.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-31 04:57:25