Czytaj więcej"/> Drukuj
Ekonometria - nauka pomocnicza ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, ekonomii matematycznej, statystyki matematycznej oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.
Celem ekonomertii jest empiryczna analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami. Podstawowym narzędziem służącym tym celom jest model ekonometryczny.

Historia ekonometrii

Metody sformalizowane oraz numeryczne towarzyszyły ekonomii od samego początku. Jednakże wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania procesów gospodarczych narastało zapotrzebowanie na zobiektywizowane badań oraz wnioskowania w tej dziedzinie. Zaczęto więc stosować dorobek matematyki i statystyki ekonomicznej do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.
Termin ekonometria został po raz pierwszy użyty przez Pawła Ciompę w pracy pt "Zarys ekonomertyi i teorya buchalteryi", wydanej we Lwowie w 1910 r. Jednakże współczesna ekonometria rozwinęła się dopiero w latach 30-tych XX w. Za ojców ekonometrii uważa się pierwszych lauretów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii: Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 04:02:08