Czytaj więcej"/> Drukuj
W psychologii egzystencjalizm czyli psychologia transpersonalna to holistyczna teoria osobowości i szkoła terapeutyczna, zrodzona na gruncie ruchu humanistycznego w psychologii. Psychologiczny egzystencjalizm postuluje przede wszystkim podmiotowe podejście poznawcze, zarzucając tradycyjnym szkołom (behawioryzm, psychoanaliza) sztuczne czynienie podziału na psychikę i organizm.
Koncepcja pełni człowieczeństwa mówi, że człowiek przede wszystkim dąży do samorealizacji czyli "...urzeczywistniania ja (...) czynne wyrażanie emocjonalnych, intelektualnych i instynktownych zdolnosci" człowieka
Przedstawiciele:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-31 05:40:31